Ban giám đốc

Bác sỹ Nguyễn Khoa Phú

Giám đốc chuyên môn
Bác sỹ Nguyễn Hữu Minh

Bác sỹ Nguyễn Hữu Minh

Giám đốc điều hành - CEO
Bác sỹ Vương Thị Tố Nhi

Bác sỹ Vương Thị Tố Nhi

Trưởng Phòng khám Nha khoa Nụ Cười Việt 1
Bác sỹ Trần Văn Đen

Bác sỹ Trần Văn Đen

Trưởng Phòng khám Nha khoa Nụ Cười Việt 2

Bác sỹ

Bác sỹ Nguyễn Khoa Phú

Bác sỹ Nguyễn Khoa Phú

Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP.HCM 1997, Bác sĩ chuyên ngành RHM
Bác sỹ Nguyễn Hữu Minh

Bác sỹ Nguyễn Hữu Minh

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2002, Thạc sỹ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Vương Thị Tố Nhi

Bác sĩ Vương Thị Tố Nhi

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2010, Bác sĩ CKI chuyên ngành RHM
Bác sĩ Trần Văn Đen

Bác sĩ Trần Văn Đen

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2010, Bác sĩ chuyen ngành RHM
Bác sĩ Phan Văn Tuyền

Bác sĩ Phan Văn Tuyền

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2013, Bác sĩ chuyên nghành RHM
Bác sĩ Phan Thị Minh Hiếu

Bác sĩ Phan Thị Minh Hiếu

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2014, Bác sĩ chuyên ngành RHM
Bác sĩ Trần Duy Phương

Bác sĩ Trần Duy Phương

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2014, Bác sĩ chuyên nghành RHM
Bác sĩ Nguyễn Bảo Thiên Thanh

Bác sĩ Nguyễn Bảo Thiên Thanh

Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế 2015, Bác sĩ chuyen ngành RHM

Y tá – Điều dưỡng

Lê Thị Thảo

Lê Thị Thảo

Điều dưỡng
Cao Thị Hoài Mỹ

Cao Thị Hoài Mỹ

Điều dưỡng
Nguyễn Thị Thùy Châu

Nguyễn Thị Thùy Châu

Điều dưỡng
Nguyễn Song Châu Sa

Nguyễn Song Châu Sa

Điều dưỡng
Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên

Điều dưỡng
Lê Thị Hương

Lê Thị Hương

Điều dưỡng
Phan Thị Thu Thảo

Phan Thị Thu Thảo

Điều dưỡng
Hồ Thị Minh Trang

Hồ Thị Minh Trang

Điều dưỡng
Trương Duy Hòa

Trương Duy Hòa

Điều dưỡng
Lê Thị Bích Thủy

Lê Thị Bích Thủy

Điều dưỡng
Đỗ Thị Quỳnh My

Đỗ Thị Quỳnh My

Điều dưỡng
Hồ Thị Thanh Hiền

Hồ Thị Thanh Hiền

Điều dưỡng
Phan Ngọc Cảnh

Phan Ngọc Cảnh

Điều dưỡng
Thái Thị Quế

Thái Thị Quế

Điều dưỡng
Trần Hiếu Ngân

Trần Hiếu Ngân

Điều dưỡng